2022-11-06

Revisionsbolag

Totalt antal 213
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 205
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

2 983

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 732
Antal kvinnor 1015 (37,2 %)
Antal män 1717 (62,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 47 42
30-39 år 391 468
40-49 år 293 501
50-59 år 214 414
60-69 år 65 246
Över 69 år 5 46

 

Godkända revisorer

Totalt antal 251
Antal kvinnor 81 (32,3 %)
Antal män 170 (67,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 1 0
50-59 år 39 62
60-69 år 36 87
Över 69 år 5 21