Revisorsinspektionen bjuder in till seminarium den 5 november

Välkommen till ett viktigt seminarium om hur vi kan stärka professionens attraktionskraft! Antalet platser är begränsat.