Ansöker du just nu om auktorisation?

Läs mer här

Revisorsinspektionen har under februari månad fått in närmare 100 ansökningar om auktorisation. Målsättningen är att hinna fatta beslut inom den tid som följer av vårt serviceåtagande, d.v.s. senast inom två månader från att ansökan är komplett. De flesta som har ansökt hittills bör således kunna få sina beslut under mars eller i början av april.