2021-08-03

Revisionsbolag

Totalt antal 200
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 192
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3051

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2769
Antal kvinnor 1004 (36,3 %)
Antal män 1765 (63,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 48 47
30-39 år 391 496
40-49 år 282 504
50-59 år 210 423
60-69 år 66 239
Över 69 år 7 56

 

Godkända revisorer

Totalt antal 282
Antal kvinnor 99 (35,1 %)
Antal män 183 (64,9 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 3 0
50-59 år 48 78
60-69 år 42 90
Över 69 år 6 15