2023-09-04

Revisionsbolag

Totalt antal 225
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 216
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 9

Kvalificerade revisorer

3 046

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 814
Antal kvinnor 1 064 (37,8 %)
Antal män 1 750 (62,2 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 57 67
30-39 år 426 489
40-49 år 277 479
50-59 år 224 423
60-69 år 75 240
Över 69 år 5 52

 

Godkända revisorer

Totalt antal 232
Antal kvinnor 77 (33,2 %)
Antal män 155 (66,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 34 54
60-69 år 39 79
Över 69 år 4 22