Ny expert på Revisorsinspektionen

Kristian Stensjö börjar som expert på Revisorsinspektionen

Kristian har 28 års erfarenhet från revisionsbranschen och kommer närmast från Deloitte AB där han varit auktoriserad revisor och delägare. Han har främst arbetat med revision av internationella koncerner, såväl noterade som onoterade med fokus på tillverknings- och processindustrin. Han har även varit ansvarig för all utbildning inom revision, varit Independence director samt genomfört årliga kvalitetsuppföljningar inom Deloitte. Kristian har sedan 2013 varit ledamot av Revisorsinspektionens examensråd och sedan 2019 varit dess ordförande. Han lämnar sin plats där i samband med att resultatet för höstprovet 2021 fastställs.

Kristian kommer främst att delta i kvalitetskontroller och med expertkunskap vid den riskbaserade tillsynen och i utvecklingsarbete.