Framtida revisionen

Åtgärder för förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisionen

För att vidareutveckla revisionen i Sverige krävs ett öppet samtal om revisionen och dess framtid. Detta för att skapa debatt och kunskap om framtida krav och behov av förändring. Revisorsinspektionen har därför initierat samtal kring revisionens roll i samhällsstyrningen och om den framtida revisionens innehåll och inriktning.

I seminarier och debatter involveras dels de som är beställare och användare av revision, dels revisionsbranschen från den privata och offentliga sektorn. Akademin och internationella systerorganisationer är också centrala i dialogen.

Inom ramen för utvecklingsarbetet kommer Revisorsinspektionen att kontinuerligt lämna rapporter och förslag till ändrad reglering i syfte att anpassa normering och tillsyn till framtidens behov.Dessa kommer att samlas under fliken "Framtida revisionen".