There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Framtida revisionen - Revisorsinspektionen

Framtida revisionen

Åtgärder för förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisionen

För att vidareutveckla revisionen i Sverige krävs ett öppet samtal om revisionen och dess framtid. Detta för att skapa debatt och kunskap om framtida krav och behov av förändring. RI har därför initierat samtal kring revisionens roll i samhällsstyrningen och om den framtida revisionens innehåll och inriktning.

I seminarier och debatter involveras dels de som är beställare och användare av revision, dels revisionsbranschen från den privata och offentliga sektorn. Akademin och internationella systerorganisationer är också centrala i dialogen.

Inom ramen för utvecklingsarbetet och samtalen kommer RI att kontinuerligt lämna förslag till ändrad reglering i syfte att anpassa normering och tillsyn till framtidens behov.

Vad är revision?

Revision är en oberoende granskning av verksamheter som ska ge medborgare, företag och finansiella marknader tillgång till kvalitetssäkrad information för strategiskt och ekonomiskt beslutsfattande. Revision har därmed en nyckelroll i ekonomin och en central ställning i samhället. Inte minst anses en väl fungerade revision vara en viktig förutsättning för en god ledning, styrning och kontroll (good governance) och för att motverka korruption. Ytterst syftar revision till att skapa förtroende för de granskade företagen och de offentliga institutionerna.