Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 18 december 2020 och avgjorde då fyra tillsynsärenden och ett ärende om dispens.

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i tre ärenden och erinran i ett. Ansökan om dispens bifölls.

Tillsynsnämnden beslöt i ärendet 2020-1804 att bevilja den sökta dispensen från reglerna i EU:s revisorsförordning om högsta tillåtna förhållande mellan icke-revisionstjänster och revisionsarvodet (fee cap). Vid en sammantagen bedömning ansågs det finnas sådana särskilda skäl som krävs för en dispens.

Varning

2019-897 och 2020-364 (ett dokument)

2020-843

Erinran

2020-1266

Dispens

2020-1804