E-tjänsten för att ansöka om tillstånd för revisorsexamen är öppen

Måndagen den 1:a augusti öppnades möjligheten att ansöka om tillstånd för att avlägga prov för revisorsexamen i år.

Datum för prov för revisorsexamen hösten 2022 är bestämt till 28-29 november. Provet sker i  i Stockholm, Kistamässan i Kista. Sista ansökningsdagen är den 5 september 2022. 

När du ansöker via e-tjänsten får du en bekräftelse i form av att diarienummer enligt följande format 2022-xxxx. Bekräftelsen kommer via e-post samt på din skärm och då finns din ansökan i vårt system.

Om du har ansökt eller ska ansöka om tillstånd att få göra prov för revisorsexamen i höst arbetar vi från mitten av augusti och framåt med att granska ansökningarna. Är din ansökan komplett och du uppfyller kraven kommer du med tiden att få en faktura i pappersform för examensavgiften till din hemadress.

Om din ansökan saknar bilagor eller inte är korrekt ifylld kommer vi be dig att skicka in en komplettering, kontakt sker då via e-post. Då det är många ansökningar som kommer in samtidigt så kan det mycket väl bli så att din kollega som skickade in sin ansökan samtidigt med dig får sin faktura tidigare eller senare än dig.