Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 14 februari 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 14 februari 2020 och avgjorde då sex tillsynsärenden och lämnade ett förhandsbesked.

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i sex ärenden.

I ärendet 2018-541 bedömdes revisorn inte ha gjort sannolikt att en med hänsyn till omständigheterna tillräcklig granskning kommit till stånd, avseende en transaktion som innefattade svåra bedömningar av frågan om när intäktsföring kunde ske.

Varning

2018-541

2018-829

2018-1035

2018-1209

2018-1234

2019-91

Förhandsbesked

2019-1551