Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) och auktoriserade revisorer anställda där.

Rapporten finner du här.