IFIAR Survey 2021

IFIAR Survey 2021 är publicerad.

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har publicerat sin tionde årliga undersökning av iakttagelser från medlemsländernas kvalitetskontroller av de sex största revisionsföretagen (PwC, KPMG, EY, Deloitte, BDO och GT). IFIAR har samlat in information avseende revisionsföretagens interna kvalitetskontrollsystem samt information avseende kvalitetskontrollerade revisionsuppdrag. 52 medlemsländer deltog i undersökningen.

IFIAR följer generella trender mellan åren och anser att antalet iakttagelser fortsatt är för höga, även om de gått ned över tid, och att revisionsföretagen måste fortsätta sitt arbete med att få till revisioner av hög kvalitet.

Läs hela undersökningen här.