2023-10-02

Revisionsbolag

Totalt antal 225
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 216
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 9

Kvalificerade revisorer

3 038

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 809
Antal kvinnor 1 067 (38,0 %)
Antal män 1 742 (62,0 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 60 67
30-39 år 426 489
40-49 år 278 476
50-59 år 221 428
60-69 år 77 231
Över 69 år 5 51

 

Godkända revisorer

Totalt antal 229
Antal kvinnor 76 (33,2 %)
Antal män 153 (66,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 33 53
60-69 år 39 79
Över 69 år 4 21