En stimulerande arbetsplats

Hos Revisorsinspektionen arbetar du med varierande och angelägna frågor som rör revisionsbranschen omgiven av kunniga kollegor. Din uppgift är att bidra till en professionell revision för tryggt beslutsfattande.

Utvecklas med oss
Hos oss på Revisorsinspektionen är utveckling och kontinuerligt lärande grundförutsättningar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

Kompetensutveckling
Du har löpande en dialog med din chef om din kompetensutveckling, utifrån verksamhetens och dina behov. Du deltar också i kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte vid seminarier och kurser, både inom och utanför myndigheten.

En kombination av självständigt arbete och teamarbete
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Mycket av vårt arbete sker i team eller projekt. Inom dessa ramar har du samtidigt stort utrymme att arbeta självständigt. Vi förväntar oss att du tar ett stort eget ansvar.

Möjlighet att företräda myndigheten utåt mot branschen och internationellt
Du har möjlighet att delta i samverkansgrupper och olika projekt och på så sätt bidra till utvecklingen av branschen.

Revisorsinspektionen har ett nära samarbete med tillsynsmyndigheter i andra länder i syfte att stärka revisionens utveckling och roll internationellt. Vi deltar också i internationella samråd.

 
Förmåner och villkor

Arbetstid med flexibilitet
Vi tillämpar såväl flextid som förtroendearbetstid. I båda delarna innebär det att du har möjlighet att lägga upp din arbetstid flexibelt i den mån verksamheten tillåter. Du samråder med din chef för att lägga upp arbetet så att det passar både dig och verksamheten. Detta innebär också att vi försöker att lägga möten mellan kl 9- 15. Vi erbjder även möjligheten att delvis arbeta på distans.

Möjlighet till friskvårdstimme
Trivsel och god hälsa är viktigt för att kunna göra ett bra jobb. Du har tillgång till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Du kan få friskvårdsbidrag med upp till 3 000 kronor per kalenderår. 

Föräldraskap och arbete i balans
För oss är det en självklarhet att du ska ha förutsättningarna för balans mellan arbetsliv och privatliv, och att ditt jobb ska gå att kombinera med föräldraskap. För att underlätta din föräldraledighet betalar arbetsgivaren en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning. Du kan få cirka 90 procent av din lön under större delen av din föräldraledighet. Som småbarnsförälder har du även möjlighet att arbeta deltid.  

Semester
Din ålder påverkar hur många semesterdagar du har per år. Till och med det år du fyller 29 år har du 28 semesterdagar. De år du fyller 30–39 år har du 31 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 år har du 35 semesterdagar.

Pension
Du omfattas av ett statligt pensionsavtal med tjänstepension, efterlevnadspension och sjukpension. Du kan öka avsättningen till din tjänstepension genom att växla in semesterdagar eller avsätta en del av lönen varje månad.

 

Kort fakta om Revisorsinspektionen 

På myndigheten arbetar 21 personer. De flesta är revisorer och jurister med olika bakgrund, erfarenhet, personlighet och intresseinriktningar. Vi jobbar i team och tillsammans kompletterar vi varandra väl och skapar en stimulerande och kreativ arbetsmiljö.

Här kan du läsa om Revisorsinspektionens uppdrag, vision och värdeord.