Förändringar i examensrådet

Till höstens prov 2019 blir det förändringar i Revisorsinspektionens examensråd.

I samband med att resultatet för vårprovet fastställs lämnar Lena Möllerström-Nording sin plats som ledamot och ordförande i Revisorsinspektionens examensråd. Som ny ordförande har Kristian Stensjö utsetts. Kristian är auktoriserad revisor och är sedan år 2013 ledamot i rådet. Som ny ledamot i rådet har Mia Rutenius, auktoriserad revisor, förordnats.