There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Tidigare år - Revisorsinspektionen

Tidigare år

Här nedan finns rapporter avseende kvalitetskontroller av revisorer/revisionsföretag som reviderar företag av allmänt intresse.

Rapporterna är minst fyra år gamla. Rapporter från de tre senaste åren finner du här.

Information om tillsynsmetodik och rapportering finner du här.