Tidigare år

Här nedan finns rapporter avseende kvalitetskontroller av revisorer/revisionsföretag som reviderar företag av allmänt intresse.

Rapporterna är minst fyra år gamla. Rapporter från de tre senaste åren finner du här.

Information om tillsynsmetodik och rapportering finner du här.