Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 juni 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 juni 2018 och avgjorde då 12 disciplinärenden.

Vid sammanträdet meddelades 10 varningar och ett upphävande.

Varning

Dnr 2016-1228

Dnr 2016-1229

Dnr 2016-1304

Dnr 2016-1391

Dnr 2017-296

Dnr 2017-589

Dnr 2017-1131

Dnr 2017-1306

Dnr 2017-1307

Dnr 2017-1334

 

Upphävande

Dnr 2016-1250 och 2017-799