FATF önskar synpunkter från revisorer på nya vägledningsdokument avseende penningtvätt m.m.

Financial Action Task Force (FATF) är ett mellanstatligt organ som tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. FATF tar även fram vägledningsdokument till stöd för införande och tillämpning av standarderna.

FATF bjuder nu in revisorer och andra verksamhetsutövare att lämna kommentarer och synpunkter på utkast till tre vägledningsdokumenten. Sista svarsdag är måndag den 8 april 2019. 

www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/public-consultation-guidance-tcsp.html