Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 13 april 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 13 april 2018 och avgjorde då sju disciplinärenden och ett förhandsbesked.

Vid sammanträdet meddelades erinran i två ärenden, varning i fem ärenden samt ett förhandsbesked.

Erinran

Dnr 2017-1123

Dnr 2017-776

Varning

Dnr 2018-276

Dnr 2018-55

Dnr 2018-54

Dnr 2016-1231

Dnr 2016-979

Förhandsbesked

Dnr 2018-249