Nyheter

Nedan hittar du nyheter från RI som har publicerats under detta år. Nyheter från tidigare år hittar du i menyn.

Revisorsinspektionen höjer ambitionsnivån vad gäller handläggningstider

Revisorsinspektionen ändrar serviceåtagandet för handläggningstiderna i tillsynsärenden.

Datum för revisorsexamen år 2019

Datumen för revisorsexamen under år 2019 är nu fastställda.

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn av kvalificerade revisorers och registrerade revisionsbolags medverkan som sakkunniga i den kommunala revisionen.

Resultatet för revisorsexamen hösten 2018 klart

Den 3:e och 4:e december skrev 228 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

Ny sökmotor för RI:s praxis

RI lanserar nu ett mer kraftfullt praxissök som en viktig åtgärd i arbetet med att utveckla god revisors- och revisionssed.

Vilka konsekvenser får en hård Brexit för svenska revisorer?

Risken för att det blir en hård Brexit har i dagarna ökat. Vilka konsekvenser för det med sig?

RI rekryterar kvalificerad jurist

Vill du vara med och utveckla den framtida revisionen i Sverige? Här har du möjlighet att arbeta med högaktuella lagar och områden under ständig utveckling.

Två nya auktoriserade revisorer och två nya registrerade revisionsbolag

Under december 2018 auktoriserade RI två nya revisorer och registrerade två nya registrerade revisionsbolag. Sverige har totalt 3144 kvalificerade revisorer och 163 registrerade revisionsbolag.