Nyheter

Resultatet för revisorsexamen våren 2024

Den 27:e och 28:e maj 2024 skrev 118 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

Under juni auktoriserades sju revisorer och ett bolag registrerades

Se här för mer statistik.

Sveriges auktoriserade revisorer får hållbarhetsbehörighet

Läs mer här.

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 14 juni 2024 och avgjorde då fem tillsynsärenden
Förslag till ändrade examens- och verksamhetsföreskrifter med anledning av nya regler om hållbarhetsredovisning
Under maj auktoriserades sex revisorer och tre bolag registrerades(2)

Se här för mer statistik.

Ett revisionsföretag har fått sin utbildningsplan godkänd

Revisionsföretaget Sydrevisioner Väst AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Revisorsexamen våren 2024

Den 27-28 maj 2024 genomfördes provet för revisorsexamen våren 2024.

Allmänt uttalande om ISA för mindre komplexa företag ute på remiss

Revisorsinspektionen är positiv till att den nya standarden för revision av mindre komplexa företag ska kunna tillämpas i Sverige. Myndigheten har därför tagit fram ett utkast till allmänt uttalande...

Ett revisionsföretag har fått sin utbildningsplan godkänd

Revisionsföretaget Ernströms Revisionsbyrå Kommanditbolag har fått sin utbildningsplan godkänd.

Vårens prov för revisorsexamen

Den 27-28 maj är det dags för vårens prov för revisorsexamen. Revisorsexamen är en förutsättning för att kunna bli auktoriserad revisor och prov hålls förnärvarande två gånger om året.

Finanspolisen informerar

Finanspolisen har publicerat information om penningtvätt som kriminella nätverk genomför genom företag.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 26 april 2024 och avgjorde då åtta tillsynsärenden

Vid sammanträdet beslutades det att i fem fall meddela varning och i tre fall erinran. En av varningarna förenades med en sanktionsavgift.

Under april auktoriserades 21 revisorer och tre bolag registrerades

Se här för mer statistik

Finanspolisen informerar

Finanspolisen har publicerat information om ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser.

Två revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Två revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är Crowe Tönnervik Revision AB och PBAB Redovisning och Revision AB.

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är Ekonum Revision AB, Crowe Osborne AB och Höglandets Revisionsbyrå AB.

Två revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Två revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är Allians Revision & Redovisning AB och LR Revision och Redovisning Varberg AB.

Tematillsyn - Revisorsyttranden avseende statliga bidrag

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn av revisorsyttranden avseende statliga bidrag

Remissyttrande från CEAOB

CEAOB har publicerat ett remissyttrande över IAASB:s förslag till definition av företag av allmänt intresse.

Finanspolisens årsrapport 2023

Finanspolisen har publicerat sin årsrapport för verksamhetsåret 2023.

Under mars auktoriserades 85 revisorer(2)

Se här för mer statistik

Rapport från Finansinspektionen

Finansinspektionen har publicerat en rapport om penningtvätt och finansiering av terrorism

Rapport från Finanspolisen

Finanspolisen har publicerat en rapport om professionella penningtvättare, bland annat revisorer

IFIAR Survey 2023

IFIAR Survey 2023 har publicerats.

Upphandling av provkonstruktör

Revisorsinspektionen har påbörjat upphandlingen av konstruktion av prov för revisorsexamen åren 2025 till 2028.

Under februari registrerades två nya revisionsbolag

Läs mer här.

Budgetunderlag 2025-2027

Budgetunderlaget för åren 2025 - 2027 är lämnat till regeringen.

Antal sökande till revisorsexamen våren 2024

När sista ansökningsdagen passerat så kan Revisorsinspektionen räkna in 127 stycken ansökningar till våren prov.

Finanspolisen informerar

Finanspolisen har publicerat en informationsskrift om riskindikatorer för kryptotillgångar.

Ansöker du just nu om auktorisation?

Läs mer här

Årsredovisning 2023

Revisorsinspektionen har överlämnat årsredovisningen för år 2023 till regeringen.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 9 februari 2024 och avgjorde då sex tillsynsärenden

Vid sammanträdet beslutades det att i fyra fall meddela varning och i två fall erinran. Två av varningarna förenades med en sanktionsavgift.

Nya medarbetare på Revisorsinspektionen

Carolin Blomberg, Eva Melzig och Anders Rabb började den 1 februari hos Revisorsinspektionen som revisionsdirektörer.

Under januari auktoriserades tre revisorer och ett bolag registrerades(2)(2)

Läs mer här.

Verksamhetsplan 2024

Revisorsinspektionen har beslutat om verksamhetsplan 2024 Kärnverksamheten - tillsyn, examination och tillstånd - kommer att bedrivas som planerat och enligt uppställda mål. Tillsynen ska inriktas...

Resultatet för revisorsexamen hösten 2023

Den 27:e och 28:e november 2023 skrev 262 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

Revisorskårens ålders- och könsfördelning

Statistiken avspeglar situationen den 31 december 2023.

Vilka återkom till yrket under år 2023?

Läs mer här.

Antalet registrerade revisionsbolag fortsätter öka

Läs mer här

Vilka lämnade yrket under år 2023?

Läs mer här

Utbildningsplan för ÖA revision AB

Revisionsföretaget ÖA revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Två revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Två revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är Baker Tilly Halmstad KB och Sonora Revision AB.

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Större andel yngre revisorer

Föryngringen av revisorskåren fortsätter.

Under december registrerades ytterligare tre bolag

Här hittar du vår månadsstatistik för revisorer och bolag.