Tjänsten Sök praxis fungerar för närvarande inte normalt. Felsökning pågår.

Nyheter

Nedan hittar du nyheter från Revisorsinspektionen som har publicerats under detta år. Nyheter från tidigare år hittar du i menyn.

Ansöker du just nu om auktorisation?

Revisorsinspektionen handlägger just nu ett större antal ansökningar om auktorisation.

IFIAR Survey 2019

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har publicerat sin åttonde årliga undersökning av iakttagelser från medlemsländernas kvalitetskontroller av BDO, Deloitte, EY, GT, KPMG och...

Om Brexit och utträdesavtalet

EU och Storbritannien under­tecknade den 24 januari det s.k. utträdesavtalet som reglerar formerna för Brexit. Här kan du läsa mer om vad detta innebär för revisorer och blivande revisorer.

Utbildningsplan för R3 Revisionsbyrå KB

Revisionsföretaget R3 Revisionsbyrå KB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Utbildningsplan för Baker Tilly Stockholm KB

Revisionsföretaget Baker Tilly Stockholm KB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapport BDO

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget BDO AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Utbildningsplan för Certe Revision AB

Revisionsföretaget Certe Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Myndighetschefen skriver en krönika i Revisionsvärlden

Krönikan behandlar resultatet från senaste tematillsynen som avser sakkunnigas deltagande i kommunal revision.

Resultatet för revisorsexamen hösten 2019 klart

Den 28:e och 29:e november 2019 skrev 228 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

En oberoende utredning om hur revisionens kvalitet och effektivitet kan förbättras i UK

Den brittiska regeringen tillsatte i april 2019 en oberoende utredning, under ledning av Sir Donald Brydon, som skulle utvärdera hur revisionen fungerar i UK och vad revisionen borde omfatta i...

Ny ledamot i examensrådet

Auktoriserade revisorn Björn Irle är förordnad som ny ledamot i Revisorsinspektionens examensråd. Björn är revisor på PwC i Stockholm och ersätter den auktoriserade revisorn Petra Lindström som på...

Rekrytering av tillfällig ansökningshandläggare

Revisorsinspektionen söker en ansökningshandläggare för arbete med auktorisationsärenden.

Förslag till nya regler om revisorers ansvarsförsäkringar

Revisorsinspektionen har gett in en promemoria till regeringen med förslag på ändrade regler för den ansvarsförsäkring som auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag enligt...

Tematillsyn kommunal revision

Revisionsinspektionen har publicerat sin första tematillsyn – revisionsbolagens medverkan i den kommunala revisionen.