Nyheter

Kvalitetskontrollrapporter

Revisorsinspektionen har publicerat två rapporter avseende utförd kvalitetskontroll av EY när det gäller två personvalda auktoriserade revisorer i ett företag av allmänt intresse.

Video från framtidsseminariet

Nu finns inspelningen av vårt seminarium tillgänglig.

Digitalisering och automatisering inom revisionen - lärdomar från framtidsseminariet
Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under december ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 2998 revisorer och 207 bolag.