Nya medarbetare på Revisorsinspektionen

Carolin Blomberg, Eva Melzig och Anders Rabb började den 1 februari hos Revisorsinspektionen som revisionsdirektörer.

Alla tre har lång erfarenhet som auktoriserade revisorer och kommer huvudsakligen att arbeta med handläggning av ärenden inom den riskbaserade tillsynen och med särskilda kvalitetskontroller.

Carolin kommer närmast från Jönköping University och Länsförsäkringar Skaraborg. Vid Jönköping University undervisade hon i redovisning och revision och på Länsförsäkringar arbetade hon på ekonomifunktionen. Carolin har tidigare varit licensierad revisor i finansiella företag med ett fokus på försäkringsföretag.

Eva har tidigare varit delägare på KPMG där hon primärt arbetade med större internationella koncerner och noterade företag. Hon har arbetat med den interna kvalitetskontrollen och även tidigare varit ersättare i Revisorsinspektionens tillsynsnämnd för revisorer.

Anders kommer närmast från en tjänst som ekonomichef för den kommunala fastighetskoncernen i Avesta. Han har tidigare varit certifierad kommunal revisor och arbetat med revision bland annat av kommuner, regioner och kommunala bolag.

Vi är väldigt glada över att få välkomna Carolin, Eva och Anders till oss. De kommer att bidra med värdefulla kunskaper och erfarenheter.