Revisorsinspektionen lanserar e-tjänst för ansökan om att få avlägga lämplighetsprov

Revisorsinspektionen har lanserat en e-tjänst för ansökan om att få avlägga lämplighetsprov.

Revisorsinspektionen kommer i närtid också att lansera en e-tjänst för ansökan om att få avlägga prov för revisorsexamen.

Målet med införandet av e-tjänsterna är att efterleva regeringens direktiv om digitalisering, automatisera betydande delar av ärendehanteringen, höja säkerheten och förbättra såväl service som användarupplevelse.

Du hittar Revisorsinspektionens e-tjänster här.