There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Revisorsexamen hösten 2018 - Revisorsinspektionen

Revisorsexamen hösten 2018

Den 3:e och 4:e december hölls höstens prov för revisorsexamen för de som vill bli auktoriserade revisorer.

Det var 228 personer som genomförde revisorsexamen i Stockholm den 3-4 december. Det är ett stort antal som skrev i jämförelse med höstens prov år 2017. Då var det 173 stycken som gjorde revisorsexamen.

Svaren håller nu på att rättas och vi räknar med att resultatet kommer ut till de som skrev under senare delen av vecka 4 eller första delen av vecka 5, dvs 23-30 januari år 2019. Frågorna som skulle besvaras finns nu publicerade på vår webbplats.

Senaste provet