Två revisionsföretag inom nätverket Baker Tilly har fått sina utbildningsplaner godkända

Revisionsbyrån Baker Tilly Strömstad AB i Strömstad och Baker Tilly Swedrev KB i Stenungsund har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

 

De två inom Baker Tilly verksamma revisonsbyråerna, Baker Tilly Strömstad AB i Strömstad och Baker Tilly Swedrev KB i Stenungsund, har fått sina respektive utbildningsplaner godkända av Revisorsinspektionen. Därmed har de båda företagen rätt att bedriva teoretisk utbildning.