Examination

För att bli auktoriserad revisor krävs revisorsexamen med godkänt resultat.

RI ansvarar för utformningen av examensproven, anordnandet och examinationen. För utformning och kvalitetssäkring av proven har RI inrättat ett examensråd med representanter för revisionsbranschen och akademin.

RI genomför även revisorsprov för den statliga sektorn på uppdrag av Riksrevisionen.

Vidare anordnar RI lämplighetsprov för revisorer som har behörighet att utföra lagstadgad revision i andra EES-länder och vill erhålla godkännande eller auktorisation i Sverige.

RI:s utfärdar föreskrifter inom området.