Examination

För att bli auktoriserad revisor krävs revisorsexamen med godkänt resultat.

Revisorsinspektionen ansvarar för utformningen av examensproven, anordnandet och examinationen. För utformning och kvalitetssäkring av proven har myndigheten inrättat ett examensråd med representanter för revisionsbranschen och akademin.

Revisorsinspektionen genomför även revisorsprov för den statliga sektorn på uppdrag av Riksrevisionen.

Vidare anordnar myndigheten lämplighetsprov för revisorer som har behörighet att utföra lagstadgad revision i andra EES-länder och vill erhålla godkännande eller auktorisation i Sverige.

Revisorsinspektionen utfärdar föreskrifter inom området.