2021-05-11

Registrerade revisionsbolag

190

Kvalificerade revisorer

3080

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2793
Antal kvinnor 1012 (36,2 %)
Antal män 1781 (63,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 50 56
30-39 år 391 497
40-49 år 290 505
50-59 år 205 420
60-69 år 69 248
Över 69 år 7 55

 

Godkända revisorer

Totalt antal 287
Antal kvinnor 100 (34,8 %)
Antal män 187 (65,2 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 4 0
50-59 år 50 79
60-69 år 40 91
Över 69 år 6 17