Kvalitetskontroll

Kvalitetskontrollen sker med två huvudsakliga inriktningar

Kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse (noterade företag, banker och försäkringsbolag) kontrolleras inom ramen för den särskilda kvalitetskontrollen.

Övrig kvalitetskontroll sker genom att Revisorsinspektionen  dels kvalitetssäkrar den kontroll som branchorganisationen FAR utför av sina medlemmar via en överenskommelse mellan FAR och Revisorsinspektionen, dels direkt kontrollerar de revisorer som inte är anslutna till FAR.