Uttalande från CEAOB med anledning av covid-19

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEAOB har den 24 mars gjort ett uttalande om några av de områden med särskilt hög risk som har identifierats för revisorer och revision med anledning av covid-19.

I uttalandet betonas vikten av att skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis samt områdena fortsatt drift, efterföljande händelser och rapportering och kommunikation. Uttalandet kan läsas här.