Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

CEAOB:s vägledningar

Samarbetet mellan EU:s medlemsstaters behöriga myndigheter är organiserat inom ramen för en kommitté för europeiska tillsynsorgan för revisorer (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB). Samarbetet bidrar på ett viktigt sätt till en konsekvent hög kvalitet på lagstadgade revisioner av företag av allmänt intresse. I syfte att öka konsekvensen i tillämpningen av EU-förordningen kan CEAOB anta icke-bindande riktlinjer eller yttranden.

Antagna vägledningar är:

CEAOB har per den 21 september 2018 antagit dokumentet Monitoring the fee cap of non-audit services. Dokumentet, som ger vägledning avseende bl.a. Artikel 4 i EU-förordningen, finns tillgängligt på https://ec.europa.eu/info/files/180921-ceaob-monitoring-fee-cap-non-aduit-services_en eller här.

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Duration of the audit engagement. Dokumentet, som ger vägledning avseende bl.a. Artikel 17 och 41 i EU-förordningen, finns tillgängligt på https://ec.europa.eu/info/files/191128-ceaob-guidelines-audit-engagements-duration_en eller här.