2023

Statistik för den 1 februari 2023

Det finns nu totalt 2 936 revisorer och 211 bolag. Läs mer här.

Ny medarbetare på Revisorsinspektionen

Lotta Westerberg började den 9 januari hos Revisorsinspektionen. Hon är jurist och kommer huvudsakligen att arbeta med tillsynsärenden och med särskilda kvalitetskontroller.

Rapporter från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av auktoriserade revisorn Kalle Wrane och det interna kvalitetskontrollsystem som han omfattas av samt en rapport...

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) och auktoriserade revisorer anställda där.

Resultatet för revisorsexamen hösten 2022

Den 28:e och 29:e november 2022 skrev 267 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

Större andel yngre revisorer

En viss föryngring av revisorskåren går att skönja.

Verksamhetsplan 2023

Revisorsinspektionen har beslutat om verksamhetsplan 2023

Under december auktoriserades tre revisorer och lika många bolag. Det finns nu totalt 2 950 revisorer och 212 bolag.