Tolkningshjälp avseende revisorers inblandning när det gäller finansiella rapporter i ESEF-formatet

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Guidelines on auditors’ involvement on financial statements in ESEF.

Enligt EU:s revisorsförordning Artikel 30 p. 9 så får CEAOB (Committee of  European Auditing Oversight Bodies) anta icke-bindande riktlinjer eller uttalande avseende förordningen och revisorsdirektivet. Dessa kan liknas vid allmänna råd.

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Guidelines on auditors’ involvement on financial statements in ESEF. Dokumentet, som ger vägledning för de medlemsstater inom EU där det finns en rättslig skyldighet för revisorer att granska finansiella rapporter i ESEF-formatet, finns tillgängligt på  https://ec.europa.eu/info/files/191128-ceaob-guidelines-auditors-involvement-financial-statements_en eller här.