Revisorsinspektionen lanserar e-tjänst för ansökan om auktorisation

Revisorsinspektionen har idag lanserat en e-tjänst för ansökan om auktorisation som revisor.

Revisorsinspektionen kommer under juni lansera ytterligare e-tjänster. 

Målet med införandet av e-tjänsterna är att efterleva regeringens direktiv om digitalisering, automatisera betydande delar av ärendehanteringen, höja säkerheten och förbättra såväl service som användarupplevelse.

Du hittar Revisorsinspektionens e-tjänster här.