Nationell riskbedömning

Nu finns den nationella riskbedömningen avseende penningtvätt och finansiering av terrorism 2019 att läsa.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som Revisorsinspektionen är en del av, har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området. Du kan läsa mer om riskbedömningen på länken till Polismyndighetens pressmeddelande nedan. I samordningsfunktionens uppdrag ingår att årligen ta fram nationella riskbedömningar och förberedelser inför nästa riskbedömning, som enligt planerna ska fokusera på branscher och sektorer, pågår.

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/juni/mer-samarbete-behovs-for-att-motverka-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/