Coronaviruset, covid -19

IAASB, IESBA, CEAOB och FAR har på respektive webbsida publicerat uttalanden och vägledningar som behandlar revisorernas agerande med anledning av coronaviruset, covid -19.

Revisorsinspektionen bevakar och samlar relevant information som du finner här.