Ny vägledning om revisionen av finansiella rapporter i ESEF

CEAOB, kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer, har publicerat en ny vägledning för revisionen av finansiella rapporter i det digitala formatet ESEF.

Vägledningen, som ersätter den tidigare från november 2019, går att läsa här.