Framtida formerna för revisorsprovet

Den 25 oktober välkomnar Revisorsinspektionen små och medelstora revisionsföretag till samtal om revisorsprovets utformning

Enligt Revisorsinspektionens strategiska plan för 2022–2026 ska revisorsexamens innehåll och utformning ses över för att anpassas till framtidens kompetenskrav. Vilka ämnesområden som ska testas i revisorsexamen påverkas av utvecklingen i samhället och bestäms ytterst av EU. Det finns däremot viss flexibilitet i hur själva provet för revisorsexamen utformas, t.ex. avseende antal prov, muntliga moment och flervalsfrågor samt hjälpmedel.

Myndigheten bjuder därför in utbildningsansvariga vid revisionsföretagen till rundabordssamtal kring de framtida formerna för revisorsprovet. För små och medelstora revisionsföretag hålls samtalet digitalt den 25 oktober kl. 9-11. Anmälan görs på www.revisorsinspektionen.se/samtal. Antalet platser är begränsat.