Information till revisorer om penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorsinspektionen har tillsammans med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism tagit fram en vägledning för revisorer, till hjälp i det dagliga arbetet. Vägledningen har nu uppdaterats så att den bland annat hänvisar till Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2021:1).

Vägledningen och annat informationsmaterial om penningtvätt och finansiering av terrorism kan läsas här.