Nyheter

Två revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

De två revisionsföretagen Ahrås & Aldefelt Revision AB och Rådek KB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 17 september 2021 och avgjorde då fem ärenden

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fyra ärenden, varav en förenades med en sanktionsavgift, och erinran i ett ärende.

Vi söker revisor

Har du gedigen erfarenhet från revisionsbranschen och vill bidra med din erfarenhet, kunskap och ditt nätverk för att säkerställa en stark revisorsprofession i Sverige?