Nyheter

Uppdaterad rättningskommentar avseende provet januari 2021

Rättningskommentarerna avseende provet som hölls i januari 2021 har uppdaterats avseende fråga nr 1.3.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under april 43 nya revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 3080 revisorer och 190 bolag.

Företag som brottsverktyg, revisorns roll - lärdomar från framtidsseminariet