Nyheter

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under juni två nya auktoriserade revisorer. Det finns nu totalt 3113 revisorer och 179 registrerade revisionsbolag.

Uppdaterat allmänt uttalande om IESBA:s etikkod

Revisorsinspektionen har uppdaterat sitt allmänna uttalande om IESBA:s etikkod.

Tillsynsnämnden för revisorers extrasammanträde den 26 juni 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 26 juni 2020 och avgjorde då tre ärenden om förhandsbesked.