Nyheter

Kvalitetskontrollsrapport Rödl

Revisorsinspektionen (RI) har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisions­bolaget Rödl & Partner Nordic AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Revisorsexamen hösten 2018

Den 3:e och 4:e december hölls höstens prov för revisorsexamen för de som vill bli auktoriserade revisorer.

Tre nya auktoriserade revisorer och två nya registrerade revisionsbolag

Under november har RI auktoriserat tre nya revisorer och registrerat två nya revisionsbolag. Sverige har totalt 3167 kvalificerade revisorer och 161 registrerade revisionsbolag.