Nyheter

Revisorsinspektionen höjer ambitionsnivån vad gäller handläggningstider

Revisorsinspektionen ändrar serviceåtagandet för handläggningstiderna i tillsynsärenden.

Datum för revisorsexamen år 2019

Datumen för revisorsexamen under år 2019 är nu fastställda.

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn av kvalificerade revisorers och registrerade revisionsbolags medverkan som sakkunniga i den kommunala revisionen.