Nyheter

Ny rutin för post till revisorer

Revisorsinspektionen har sedan i juni 2019 ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Det nya systemet innehåller en koppling till Skatteverkets folkbokföringsregister vilket innebär att alla brev...

Utbildningsplan för KPMG AB

Revisionsföretaget KPMG AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapport EY

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget EY och auktoriserade revisorer anställda där.