Nyheter

Remissyttrande över regeringens förslag till omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning pga coronaviruset

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över en promemoria med förslag till ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning pga coronaviruset. I yttrandet lämnar inspektionen...

Revisorsinspektionen lanserar e-tjänster för revisionsbolag

Revisorsinspektionen har idag lanserat e-tjänster för bolag som vill ansöka om registrering, fortsatt registrering, dispens och förhandsbesked eller begära upphävande av registrering.

Utbildningsplan för Frejs Revisorer AB

Revisionsföretaget Frejs Revisorer AB har fått sin utbildningsplan godkänd.