Nyheter

Utbildningsplan för Grant Thornton

Revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Utbildningsplan för PwC

Revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapport Deloitte

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB och auktoriserade revisorer anställda där.