Nyheter

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 9 mars 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 9 mars 2018 och avgjorde då fem disciplinärenden och ett förhandsbesked.

Årsredovisning 2017
Nytt allmänt uttalande

Etikkodens betydelse för tillämpningen av 21 a § revisorslagen 2018

Dags för tredje seminariet kring den Framtida revisionen

Inbjudan till seminarium i Riksdagen 26 april 2018