Nyheter

Revisorsinspektionen lanserar e-tjänster för revisionsbolag

Revisorsinspektionen har idag lanserat e-tjänster för bolag som vill ansöka om registrering, fortsatt registrering, dispens och förhandsbesked eller begära upphävande av registrering.

Utbildningsplan för Frejs Revisorer AB

Revisionsföretaget Frejs Revisorer AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapporter

Revisorsinspektionen har publicerat tre rapporter avseende utförd kvalitetskontroll av KPMG när det gäller fyra personvalda auktoriserade revisorer i företag av allmänt intresse.