Nyheter

Tematillsyn digitalisering

Revisorsinspektionen har publicerat sin tredje tematillsyn – digitalisering och användning av automatiserade verktyg och tekniker

Remissyttrande över utkast till standard för kommunal räkenskapsrevision

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över utkast till standard för kommunal räkenskapsrevision.

Utbildningsplan för LR Akridi KB

Revisionsföretaget LR Akridi KB har fått sin utbildningsplan godkänd.