Nyheter

IFIAR Plenarmöte 17-19 april i Ottawa

International Forum of Independent Audit Regulators Addresses Emerging Disruptive Enablers and the Future of Audit at Annual Plenary Meeting in Canada, April 17-19, 2018.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 13 april 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 13 april 2018 och avgjorde då sju disciplinärenden och ett förhandsbesked.

Nytt yttrande från RI

Kulturdepartementets promemoria En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället (Ds 2018:4)

Ny chefsjurist på RI

Anders Ahlgren har utsetts till chefsjurist från och med 1 april 2018.