Nyheter

Infographics angående kvalitetsbrister

Samarbetet mellan EU:s medlemsstaters behöriga myndigheter är organiserat inom ramen för en kommitté för europeiska tillsynsorgan för revisorer (Committee of European Auditing Oversight Bodies –...

Tolkningshjälp avseende EU-förordningen

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Duration of the audit engagement.

Åtta nya auktoriserade revisorer

Sverige har under november 2019 fått åtta nya auktoriserade revisorer. Det finns nu totalt 3107 kvalificerade revisorer och 175 registrerade revisionsbolag.