Nyheter

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 8 november 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 8 november 2019 och avgjorde då tio tillsynsärenden.

Utbildningsplan för RSM Göteborg KB

Revisionsföretaget RSM Göteborg KB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Utbildningsplan för RSM Stockholm AB

Revisionsföretaget RSM Stockholm AB har fått sin utbildningsplan godkänd.