Nyheter

Utbildningsplan för Alingsås Revision AB

Revisionsföretaget Alingsås Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 18 september 2020 och avgjorde då sju tillsynsärenden.

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fem ärenden och erinran i två.

Revisorsinspektionen lanserar e-tjänst för ansökan om att få avlägga lämplighetsprov

Revisorsinspektionen har lanserat en e-tjänst för ansökan om att få avlägga lämplighetsprov.