Nyheter

Tolkningshjälp avseende revisorers inblandning när det gäller finansiella rapporter i ESEF-formatet

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Guidelines on auditors’ involvement on financial statements in ESEF.

Infographics angående kvalitetsbrister

Samarbetet mellan EU:s medlemsstaters behöriga myndigheter är organiserat inom ramen för en kommitté för europeiska tillsynsorgan för revisorer (Committee of European Auditing Oversight Bodies –...

Tolkningshjälp avseende EU-förordningen

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Duration of the audit engagement.