Nyheter

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) och auktoriserade revisorer anställda...

Tematillsyn penningtvättslagen

Revisorsinspektionen har publicerat sin andra tematillsyn – revisionsföretags och revisorers tillämpning av penningtvättslagen

Frågor kring det inställda revisorsprovet

Det har kommit frågor kring det inställda revisorsprovet. Revisorsinspektionen vill därför göra vissa förtydliganden. Detta gäller främst formen och förutsättningarna för provets genomförande.