Nyheter

Revisorsexamen november 2020

Revisorsinspektionen bedömer i dagsläget att höstens prov för revisorsexamen kan hållas som planerat den 23-24 november.

Datum för revisorsexamen år 2021

Revisorsexamen under år 2021 kommer att vara i Stockholm den 20-21 maj samt den 18-19 november.

Revisorsinspektionen har besvarat SOU:n 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare