Nyheter

Förslag till nya regler om auktorisation och fortbildning

RI har tagit fram förslag till nya regler om auktorisation och fortbildning för revisorer. Förslagen innebär bland annat att det s.k. timkravet avskaffas, att det underlättas för återkomst till yrket...

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 mars 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 mars 2019 och avgjorde då sju disciplinärenden och ett ärende om förhandsbesked.

FATF önskar synpunkter från revisorer på nya vägledningsdokument avseende penningtvätt m.m.