Nyheter

Utbildningsplan för KPMG AB

Revisionsföretaget KPMG AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapport EY

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget EY och auktoriserade revisorer anställda där.

Resultatet för revisorsexamen våren 2019 klart

Den 23:e och 24:e maj skrev 100 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.