Nyheter

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 13 april 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 13 april 2018 och avgjorde då sju disciplinärenden och ett förhandsbesked.

Nytt yttrande från RI

Kulturdepartementets promemoria En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället (Ds 2018:4)

Ny chefsjurist på RI

Anders Ahlgren har utsetts till chefsjurist från och med 1 april 2018.

Internationella rapporter

Den 8 mars 2018 publicerade IFIAR sin årliga survey och den 7 september 2017 lämnade EU-kommissionen sin marknadsrapport.