Nyheter

Frågor kring det inställda revisorsprovet

Det har kommit frågor kring det inställda revisorsprovet. Revisorsinspektionen vill därför göra vissa förtydliganden. Detta gäller främst formen och förutsättningarna för provets genomförande.

Revisorsprovet 23-24 november ställs in.

Ett tungt men tillika nödvändigt beslut har tagits om att ställa in det prov för revisorsexamen som skulle ha hållits i Stockholm, Göteborg och Malmö den 23-24 november.

Tematillsyn - revisionsföretagens ägande

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn avseende revisionsföretagens ägande av andelar i företag som inte är revisionsföretag