Nyheter

IFIAR:s kommentarer avseende revision av mindre komplexa företag

Revision av mindre komplexa företag

Statistik, antalet revisorer

Under september har Revisorsinspektionen auktoriserat 9 nya revisorer och registrerat ett nytt revisionsbolag. Sverige har totalt 3142 kvalificerade revisorer och 172 registrerade revisionsbolag.

Utbildningsplan för Hummelkläppen i Stockholm AB

Revisionsföretaget Hummelkläppen i Stockholm AB har fått sin utbildningsplan godkänd.