Nyheter

Revisorsinspektionen har beslutat om verksamhetsplan 2022

Myndigheten kommer fortsatt att utveckla organisation och arbetssätt mot ökad relevans och effektivitet samt driva och föreslå åtgärder som stärker revisionen i Sverige.

JPA Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Revisionsföretaget JPA Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Remissyttrande över betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen