Nyheter

Kvalitetskontrollsrapport Moore KLN AB

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Moore KLN AB och en auktoriserad revisor anställd där.

84 nya revisorer

Sverige har under mars fått 84 nya auktoriserade revisorer. Det finns nu totalt 3140 revisorer och 177 bolag.

Årlig rapport 2019

Revisorsinspektionens årliga rapport om arbetet med att stärka revisionen i Sverige