Nyheter

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 juni 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 juni 2018 och avgjorde då 12 disciplinärenden.

Mer information om nya utbildningskraven

RI har nu på sin webbplats uppdaterat informationen om utbildningskraven för revisorsexamen.

Rapport avseende kvalitetskontroll

RI har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll.

Nya föreskrifter från RI

Den 31 maj 2018 beslutade RI nya föreskrifter i Revisorsinspektionens författningssamling (RIFS) som träder i kraft den 1 juli 2018 och ersätter äldre föreskrifter från Revisorsnämnden.