Nyheter

FATF önskar synpunkter från revisorer på nya vägledningsdokument avseende penningtvätt m.m.
Upphävt allmänt uttalande

Revisorsinspektionen har i dag upphävt det allmänna uttalandet om uppdragsbrev

Många vill bli revisor

Ett stort antal personer har ansökt om att få göra revisorsexamen i maj. Det är endast våren 2016 som det var fler ansökningar, då var det 112 stycken, och till vårens prov är det 107 stycken...