Nyheter

Ny struktur på kvalitetskontrollsrapporter samt fyra publicerade rapporter

RI har publicerat fyra rapporter avseende utförd kvalitetskontroll när det gäller personvalda revisorer i företag av allmänt intresse.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 9 mars 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 9 mars 2018 och avgjorde då fem disciplinärenden och ett förhandsbesked.

Årsredovisning 2017
Nytt allmänt uttalande

Etikkodens betydelse för tillämpningen av 21 a § revisorslagen 2018