Nyheter

Stort intresse för revisorsexamen i maj

Ett stort antal personer har ansökt om att få göra revisorsexamen i maj. Det är till och med så att det är ett rekord. I maj är det förnärvarande 116 stycken som planerar att skriva provet den 20-21...

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under mars 64 nya revisorer och fyra nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3063 revisorer och 190 bolag.

Vägledning för lämplighetsprovet

Revisorsinspektionen har tagit fram en vägledning i syfte att förtydliga processen för ansökan om lämplighetsprov