Nyheter

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under maj två nya auktoriserade revisorer. Det finns nu totalt 3126 revisorer och 178 registrerade revisionsbolag.

Remissyttrande över regeringens förslag till omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning pga coronaviruset

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över en promemoria med förslag till ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning pga coronaviruset. I yttrandet lämnar inspektionen...

Revisorsinspektionen lanserar e-tjänster för revisionsbolag

Revisorsinspektionen har idag lanserat e-tjänster för bolag som vill ansöka om registrering, fortsatt registrering, dispens och förhandsbesked eller begära upphävande av registrering.