Nyheter

Uppdaterat allmänt uttalande om IESBA:s etikkod

Revisorsinspektionen har uppdaterat sitt allmänna uttalande om IESBA:s etikkod.

Tillsynsnämnden för revisorers extrasammanträde den 26 juni 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 26 juni 2020 och avgjorde då tre ärenden om förhandsbesked.

Uppdaterad vägledning för godkännande av utbildningsplaner