Nyheter

Höstprovet genomförs den 7-8 januari 2021

I samarbete med revisorsbranschen och FAR kommer Revisorsinspektionen kunna anordna ett prov som följer regeringens, Folkhälsomyndighetens och regionernas nu gällande restriktioner och...

Utbildningsplaner för RTL Ekonomi & Revision AB och iRevision AB

De två revisionsföretagen RTL Ekonomi & Revision AB i Linköping och iRevision AB i Göteborg har fått sina utbildningsplaner godkända.

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) och auktoriserade revisorer anställda...