Nyheter

Nya utbildningsplaner i maj

Sex revisionsföretag fick sina utbildningsplaner godkända under maj månad.

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under maj 19 nya revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 3087 revisorer och 198 bolag.

Nya ledamöter i myndighetens examensråd

Auktoriserade revisorn Katrin Schrewelius förordnas som ny ledamot i Revisorsinspektionens examensråd. Myndighetens chefsrevisor blir ordinarie ledamot i rådet.