Nyheter

Digitalisering och automatisering inom revisionen - lärdomar från framtidsseminariet
Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under december ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 2998 revisorer och 207 bolag.

En utredning om revisionspliktens återinförande

En utredare har fått i uppdrag att bl.a. överväga om revisionsplikten för små aktiebolag bör återinföras