Nyheter

Kvalitetskontrollsrapport EY

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget EY och auktoriserade revisorer anställda där.

Resultatet för revisorsexamen våren 2019 klart

Den 23:e och 24:e maj skrev 100 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 14 juni 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 14 juni 2019 och avgjorde då fem tillsynsärenden.