Nyheter

Revisorsinspektionen har besvarat SOU:n 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare
Tillsynsnämnden för revisorers extrasammanträde den 12 oktober 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 12 oktober 2020 och avgjorde då ett dispensärende.

Utbildningsplan för Allegretto Revision AB

Revisionsföretaget Allegretto Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.