Nyheter

Inget nytt allmänt uttalande om revisorns dokumentation

I höstas remitterade Revisorsinspektionen ett allmänt uttalande om bevarande av dokumentation (dnr 2017-1059). Uttalandet, som behandlade dokumentation när en revisor lämnar det revisionsföretag vid...

Nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål mellan Revisorsinspektionen och Länsförsäkringar AB.

Framtida revisionen

Den 5 november 2018 bjuder Revisorsinspektionen in till ett nytt seminarium, Framtida revisionen - yrkets attraktionskraft.

IFIAR Plenarmöte 17-19 april i Ottawa

International Forum of Independent Audit Regulators Addresses Emerging Disruptive Enablers and the Future of Audit at Annual Plenary Meeting in Canada, April 17-19, 2018.