Nyheter

Datum för revisorsexamen år 2021

Revisorsexamen under år 2021 kommer att vara i Stockholm den 20-21 maj samt den 18-19 november.

Revisorsinspektionen har besvarat SOU:n 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare
Tillsynsnämnden för revisorers extrasammanträde den 12 oktober 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 12 oktober 2020 och avgjorde då ett dispensärende.