Nyheter

Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under mars 64 nya revisorer och fyra nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3064 revisorer och 190 bolag.

Vägledning för lämplighetsprovet

Revisorsinspektionen har tagit fram en vägledning i syfte att förtydliga processen för ansökan om lämplighetsprov

Brev från CEAOB till de europeiska institutionerna om DORA

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEAOB har publicerat ett brev till de europeiska institutionerna med synpunkter på det förslag till förordning om cybersäkerhet som just nu...