Nyheter

Utbildningsplan för PwC

Revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapport Deloitte

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Tematillsyn penningtvätt

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn avseende penningtvätt