Nyheter

IAESB översyn av kompetens- och utbildningskraven omfattar en översyn av lärandemålen – learning outcomes

IAESB:s ordförande Chris Austin redogör för styrelsens planer på att underlätta en övergång.

Information regarding the new regulation of the auditors education and exam

Information in English regarding the new regulation of the auditors education and exam can now be found in the English section of SIA's website.

Vägledning för RI:s prövning av utbildningsplaner

RI har nu på sin webbplats uppdaterat informationen om utbildningsplaner för teoretiska studier vid revisionsföretag.

Resultat för revisorsexamen våren 2018 klart

Den 21:a och 22:a maj skrev 66 personer prov för revisorsexamen i Stockholm, vilket är en förutsättning för att få bli auktoriserad revisor, och nu är resultatet klart.