Nyheter

Vad ska framtidens revision omfatta - en oberoende utredning av revisionens kvalitet och effektivitet i Storbritannien

Den brittiska regeringen har nyligen tillsatt en oberoende utredning, under ledning av Sir Donald Brydon, som ska utvärdera hur revisionen fungerar och vad revisionen borde omfatta i framtiden....

IFIAR Plenary 2019

Internationella forumet för oberoende revisortillsynsmyndigheter, IFIAR, diskuterade utvecklingen inom den globala revisionen vid sitt årliga plenarmöte den 30 april till 2 maj 2019 i Grekland. Läs...

Ny vägledning för revisorer kring penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorsinspektionen har i samarbete med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism tagit fram ett vägledningsmaterial för revisorer.