Handläggningstider disciplinärenden

Att disciplinärenden avgörs inom rimlig tid är viktigt inte bara för de revisorer och registrerade revisionsbolag som är föremål för tillsynen, utan även för revisionens intressenter. Den osäkerhet som råder under handläggningstiden kan vara till nackdel för samtliga dessa grupper. RI har därför följande åtagande:

Minst hälften av alla disciplinärenden som inleds ska vara avgjorda inom ett år från dagen de inleddes och minst 90 procent ska vara avgjorda inom två år.