2022-05-03

Revisionsbolag

Totalt antal 212
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 204
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3 010

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 751
Antal kvinnor 998 (36,3 %)
Antal män 1753 (63,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 51 54
30-39 år 380 493
40-49 år 288 507
50-59 år 214 411
60-69 år 60 242
Över 69 år 5 46

 

Godkända revisorer

Totalt antal 259
Antal kvinnor 86 (33,2 %)
Antal män 173 (66,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 1 0
50-59 år 44 68
60-69 år 36 87
Över 69 år 5 18