Remissyttrande över betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Du kan läsa yttrandet här.