Frågor kring det inställda revisorsprovet

Det har kommit frågor kring det inställda revisorsprovet. Revisorsinspektionen vill därför göra vissa förtydliganden. Detta gäller främst formen och förutsättningarna för provets genomförande.

Aldrig under provverksamhetens historia har ett sådant här beslut behövt fattas. Revisorsinspektionen är medveten om de allvarliga följder som det riskerar att få, såväl för alla de som förberett sig länge för att skriva provet och för den långsiktiga tillgången till auktoriserade revisorer. Men i den här situationen måste fokus för alla vara samhällsansvaret. Även till priset av samhälleliga och individuella uppoffringar.

Ett av myndighetens uppdrag är att examinera och auktorisera revisorer i Sverige. I detta ingår att anordna revisorsprovet. Till sitt stöd har myndigheten ett examensråd som består av representanter från revisorsbranschen samt universitet och högskola. Att anordna provet är en myndighetsuppgift som inte kan delegeras till någon annan, organisation eller person, utanför myndigheten. Detta innebär att det inte är möjlighet att överlåta genomförandet av provet till branschen utan att någon person från inspektionen deltar på plats. Ansvaret för att provet också genomförs enligt de regler och rekommendationer som beslutats av regeringen och Folkhälsomyndigheten kan heller inte delegeras utan ligger på Revisorsinspektionen.

Revisorsinspektionens ambition och planering har hela tiden varit inriktat på att genomföra provet. Inför höstprovet vidtogs det omfattande åtgärder för att öka den fysiska distanseringen. Provet var planerat att genomföras på fler platser i landet, i större lokaler med färre tentander per rum, med fler personer från myndigheten och tentamensvakter på plats. Spridningen av coronaviruset ökade dock kraftigare under hösten än någon kunnat förutse och Sverige står nu inför ett värre läge än någon gång under pandemin. Regeringen och expertmyndigheterna beslutade med anledning av detta om skarpare restriktioner. De var även tydliga med att verksamheter som formellt inte omfattades av den nya begränsningen på max åtta personer i en allmän sammankomst uppmanades att göra sitt yttersta för att begränsa smittspridningen. Det var därför nödvändigt för Revisorsinspektionen att på nytt analysera situationen, överväga olika alternativ och bereda frågan noga innan beslutet fattades eftersom det får stora konsekvenser för många.

Regeringens besked om skärpta restriktioner kom på måndag eftermiddag, med mindre än en vecka kvar till det planerade datumet för höstprovet. Under tisdagen och onsdagen utreddes och övervägdes vilka ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas för att, i rådande läge, ändå kunna genomföra provet. Den stora risken för att ett anordnande av höstprovet – en aktivitet där hundratals personer från hela landet skulle resa till storstadsområden – skulle bidra till ökad smittspridning var dock för stor. Eftersom provet för revisorsexamen är ett övervakat kunskapsprov kan det inte genomföras på distans. Beslutet blev därför att ställa in.

Myndigheten kommer fortsatt att tillsammans med examensrådet och branschen se över förutsättningarna för att genomföra revisorsprovet på ett sätt som är säkert och förenligt med gällande råd och rekommendationer.