Tematillsyn digitalisering och automatisering av revisionen

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn avseende digitalisering och automatisering av revisionen

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn av de i Sverige verkande revisionsföretagens arbete med digitalisering och automatisering av sina revisionstjänster. Målet med tematillsynen är att få en förståelse och kartläggning över hur långt branschen har kommit i utvecklingen, vilka branschgemensamma utmaningar som identifierats samt vilka effekter utvecklingen får på revisionsverksamheten som helhet. I tematillsynen kommer revisionsbyråer av olika storlek att ingå.

Tematillsynen inleds vintern 2020 och förväntas avslutas sommaren 2021.

Om du vill läsa mer kring tillsynsformen tematillsyn klicka på denna länk.

Har du frågor kring tematillsyn kan Revisorsinspektionens chefsrevisor, Carin Rytoft Drangel, kontaktas: carin.rytoft.drangel@revisorsinspektionen.se