2024-01-04

Revisionsbolag

Totalt antal 233
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 224
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 9

Kvalificerade revisorer

2 994

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 772
Antal kvinnor 1 051 (37,9 %)
Antal män 1 721 (62,1 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 49 58
30-39 år 425 487
40-49 år 271 469
50-59 år 227 426
60-69 år 75 227
Över 69 år 4 54

 

Godkända revisorer

Totalt antal 222
Antal kvinnor 75 (33,8 %)
Antal män 147 (66,2 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 32 48
60-69 år 39 78
Över 69 år 4 21