2021-07-02

Revisionsbolag

Totalt antal 200
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 192
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3071

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2787
Antal kvinnor 1013 (36,3 %)
Antal män 1774 (63,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 52 50
30-39 år 394 500
40-49 år 285 505
50-59 år 207 423
60-69 år 67 241
Över 69 år 8 55

 

Godkända revisorer

Totalt antal 284
Antal kvinnor 100 (35,0 %)
Antal män 184 (65,0 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 4 0
50-59 år 47 78
60-69 år 43 91
Över 69 år 6 15