Remissyttrande från CEAOB

CEAOB har publicerat ett remissyttrande över IAASB:s förslag till definition av företag av allmänt intresse.

Yttrandet berör föreslagna ändringar i 

• International Standards on Quality Management,

• International Standards on Auditing, och

• International Standard on Review Engagements 2400 (Revised), Engagements to Review Historical Financial Statements.

 

Du kan läsa yttrandet här.