Resultatet för revisorsexamen våren 2021 klart

Den 20:e och 21:e maj 2021 skrev 108 personer prov för revisorsexamen och nu är resultatet klart.

Resultatet av vårens prov är nu klart. Det var 67 procent, 72 tentander, som fick godkänt på provet och som nu har fått möjligheten att bli auktoriserade revisorer.

Frågorna i case 2, Medicinteknik AB, gick överlag bra för alla tentander. Det noteras även att fråga 1.3 som behandlar lagerinvertering och konsekvensen av utebliven närvaro gått förhållandevis bra.