IFIAR Survey 2023

IFIAR Survey 2023 har publicerats.

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har publicerat sin tolfte årliga undersökning av iakttagelser från medlemsländernas kvalitetskontroller av de sex största revisionsföretagen (PwC, KPMG, EY, Deloitte, BDO och GT). IFIAR har samlat in information avseende revisionsföretagens interna kvalitetskontrollsystem samt information avseende kvalitetskontrollerade revisionsuppdrag. 51 medlemsländer deltog i undersökningen.

Läs hela undersökningen här.