Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 10 november 2017

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 10 november 2017 och avgjorde då fem disciplinärenden och två förhandsbesked.

Vid sammanträdet meddelades varning i tre ärenden, upphävande med omedelbar verkan i ett ärende och en erinran.