There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 10 november 2017 - Revisorsinspektionen

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 10 november 2017

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 10 november 2017 och avgjorde då fem disciplinärenden och två förhandsbesked.

Vid sammanträdet meddelades varning i tre ärenden, upphävande med omedelbar verkan i ett ärende och en erinran.