2022-08-01

Revisionsbolag

Totalt antal 212
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 204
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

2 973

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 719
Antal kvinnor 991 (36,4 %)
Antal män 1728 (63,6 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 40 42
30-39 år 376 482
40-49 år 291 503
50-59 år 216 414
60-69 år 63 243
Över 69 år 5 44

 

Godkända revisorer

Totalt antal 254
Antal kvinnor 84 (33,1 %)
Antal män 170 (66,9 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 1 0
50-59 år 42 65
60-69 år 35 85
Över 69 år 6 20